Rašelina Soběslav rašelina 10l

Rašelina záhradná pravá prírodná rašelina je vhodná na všeobecné zlepšenie záhradných pôd, k ich prekyprenie, odľahčenie, prevzdušnenie a úpravu pH. Rašelina je čistý prírodný produkt bez prísad.

Výrobca:
Rašelina Soběslav
Obj. čislo:
500451
Doba dodania:
skladom
1,96 € 1,63 €
-+

Rašelina Soběslav rašelina 10l

Hmotnosť 4 kg

Rašelina záhradná pravá prírodná rašelina je vhodná na všeobecné zlepšenie záhradných pôd, k ich prekyprenie, odľahčenie, prevzdušnenie a úpravu pH. Rašelina je čistý prírodný produkt bez prísad.

Prednosti:

- Udržuje vzdušnosť a kyprosť pôd
- Pomáha pútať slnečné lúče, a tým podporuje zahrievanie pôdy
- Podporuje dobrý rast, bohatú tvorbu koreňov a kvetov
- Látky obsiahnuté v rašeline obmedzujú tvorbu koreňových chorôb
- V pôde zadržiava vlahu a chráni ju pred vysychaním
- Obohacuje pôdu o organické látky, zlepšuje zadržiavanie živín pre rastliny a zamedzuje ich vyplavovaniu do spodných vôd

Rozsah a spôsob použitia: Pre zlepšovanie pôd zmiešať 30-70 litrov rašeliny s pôvodnou zeminou 10 m². Pri sadení zmiešať pôvodnú zeminu s rašelinou v pomere 1: 1. Na záver výdatne zaliať.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite. Používajte ochranné rukavice. Po práci umyte ruky vodou a mydlom, ošetrite regeneračným krémom.

Prvá pomoc: Pri zasiahnutí očí rýchlo a dôkladne vypláchnuť tečúcou čistou vodou. Pri zasiahnutí pokožky rýchlo opláchnuť dostatočným množstvom vody a následne umyť vodou a mydlom. Pri náhodnom požití vypiť bezprostredne 0,5 l vody. V ťažších prípadoch, pri požití alebo zasiahnutí očí vždy vyhľadať lekársku pomoc.

Podmienky skladovania: Výrobok musí byť skladovaný na chránenom mieste tak, aby nedošlo k zhoršeniu jeho vlastností. Najlepšie v pôvodných obaloch na miestach chránených pred klimatickými vplyvmi. Výrobok skladujte oddelene od potravín, krmív. Uchovávajte mimo dosahu detí.