Rašelina Soběslav zemina na výsev a množ. 10l

Záhradnícky substrát a pre výsev, množenie a rezkovanie.

Záhradnícky substrát A je vhodný pre balíčkovanú sadbu i pre plošné výsevy.

Výrobca:
Rašelina Soběslav
Obj. čislo:
500408
Doba dodania:
skladom
2,04 € 1,70 €
-+

Rašelina Soběslav zemina na výsev a množ. 10l

Hmotnosť 3,5 kg

Záhradnícky substrát a pre výsev, množenie a rezkovanie.

Záhradnícky substrát A je vhodný pre balíčkovanú sadbu i pre plošné výsevy.

Substrát A je vyrábaný z rašeliny substrátovej, jemne mletého vápenca a viaczložkového minerálneho hnojiva Cererit.
Prednosti:
Zaisťuje priaznivé klíčenie semien a dobrý rast mladých sadeničiek. Po dobu predpestovanie priesad nie je potreba rastliny akokoľvek prihnojovať. Udržuje kyprosť a vzdušnosť výsevných plôch.
Rozsah a spôsob použitia:
Substrátom naplňte plata alebo sadbovacích. Do hĺbky odporúčanej pre konkrétny druh rastliny vložte 1-2 semená. Zahrňte jamky alebo riadky s uloženým osivom. Mierne pritlačte a uložte plata (sadbovacích) na miesto určené na predpestovanie sadeníc. Nezabudnite dodržiavať všeobecné pestovateľské faktory.
 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite. Používajte ochranné rukavice. Po práci umyte ruky vodou a mydlom, ošetrite regeneračným krémom.

Prvá pomoc: Pri zasiahnutí očí rýchlo a dôkladne vypláchnuť tečúcou čistou vodou. Pri zasiahnutí pokožky rýchlo opláchnuť dostatočným množstvom vody a následne umyť vodou a mydlom. Pri náhodnom požití vypiť bezprostredne 0,5 l vody. V ťažších prípadoch, pri požití alebo zasiahnutí očí vždy vyhľadať lekársku pomoc.

Podmienky skladovania: Výrobok musí byť skladovaný na chránenom mieste tak, aby nedošlo k zhoršeniu jeho vlastností. Najlepšie v pôvodných obaloch na miestach chránených pred klimatickými vplyvmi. Výrobok skladujte oddelene od potravín, krmív. Uchovávajte mimo dosahu detí.