Akcia -15% Rašelina Soběslav zemina na hroby 20L

Zemina pre hroby je špeciálnou zemina veľmi tmavej farby na zakrytie plôch hrobov či iných miest na cintorínoch.

Výrobca:
Rašelina Soběslav
Obj. čislo:
500008
Doba dodania:
skladom
5,50 € 4,68 € 4,58 € 3,90 €
-+

Rašelina Soběslav zemina na hroby 20L

Hmotnosť 8,5 kg

Zemina pre hroby je špeciálnou zemina veľmi tmavej farby na zakrytie plôch hrobov či iných miest na cintorínoch.

Zemina je vyrobená triedením, drvením a miešaním rašeliny záhradnícke a kompostovej (rašeliny je prípustné čiastočne nahradiť kvalitne kompostovanú stromovú kôrou), minerálneho kombinovaného hnojivá so stopovými prvkami a jemne mletého dolomitického vápenca.

Prednosti:
Tmavá farba prepožičiava plochám, na ktorých je navrstvená, smútočné vzhľad a pietne náladu prostredia, v ktorom sa nachádza.

Rozsah a spôsob použitia:
Pôvodný zeminu na náhrobný ploche vyhnojte kombinovaným minerálnym hnojivom v dávke 20 g na 1 m2.
Do takto upravenej zeminy môžete napr. Vysadiť kvety (ak chcete mať náhrobné plochu s nimi ozdobenú). Následne potom celú plochu prikryte 2-3 cm zeminy pre hroby. Starostlivo urovnajte.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite. Používajte ochranné rukavice. Po práci umyte ruky vodou a mydlom, ošetrite regeneračným krémom.

Prvá pomoc: Pri zasiahnutí očí rýchlo a dôkladne vypláchnuť tečúcou čistou vodou. Pri zasiahnutí pokožky rýchlo opláchnuť dostatočným množstvom vody a následne umyť vodou a mydlom. Pri náhodnom požití vypiť bezprostredne 0,5 l vody. V ťažších prípadoch, pri požití alebo zasiahnutí očí vždy vyhľadať lekársku pomoc.

Podmienky skladovania: Výrobok musí byť skladovaný na chránenom mieste tak, aby nedošlo k zhoršeniu jeho vlastností. Najlepšie v pôvodných obaloch na miestach chránených pred klimatickými vplyvmi. Výrobok skladujte oddelene od potravín, krmív. Uchovávajte mimo dosahu detí.