Rašelina Soběslav zemina na palmy 5L

Substrát pre palmy a zelené rastliny je špeciálny substrát pre najbežnejšie izbové palmy a podobné exotické zelené rastliny.

Výrobca:
Rašelina Soběslav
Obj. čislo:
500868
Doba dodania:
skladom
1,87 € 1,56 €
-+

Rašelina Soběslav zemina na palmy 5L

Hmotnosť 5 kg

Substrát pre palmy a zelené rastliny je špeciálny substrát pre najbežnejšie izbové palmy a podobné exotické zelené rastliny.

Substrát pre palmy a zelené rastliny je vyrobený z kvalitných triedených rašelín prechodových, slatinných a bielych, jemného triedeného riečneho piesku, s prídavkom minerálnych viaczložkových a vápenatých hnojív. Tým, že obsahuje kvalitné rašeliny, zaisťuje dobré prevzdušňovanie koreňového systému, spoľahlivo zadržuje zálievkovú vodu, podiel ílovitých súčastí zabraňuje vyplavovaniu hlavných i stopových živín, podporuje rast nových výhonkov rastlín a tvorbu zelených častí.

Rozsah a spôsob použitia: Používa sa k priamemu stávkovanie bez nutnosti miešania s akoukoľvek inou zeminou, a to k stávkovanie paliem a ďalších zelených rastlín (napríklad gumovníka, juky ap.) Do kvetináčov aj veľkých nádob na jar ik presádzanie po celý rok.

Obsah rizikových prvkov: spĺňa zákonom stanovej hladiny v mg / kg sušiny, kadmium 2, olovo 100, ortuť 1, arzén 20, chróm 100, nikel 50, meď 100, zinok 300.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: pri práci nejedzte, nepite, nefajčite. Používajte ochranné rukavice. Po práci umyte ruky vodou a mydlom, ošetrite regeneračným krémom. Prvá pomoc: pri zasiahnutí očí rýchlo a dôkladne vypláchnuť oči prúdom čistej vody. Pri zasiahnutí pokožky rýchlo opláchnuť dostatočným množstvom vody a následne umyť vodou a mydlom. Pri náhodnom požití vypiť bezprostredne 0,5 l vody. V ťažších prípadoch, pri požití alebo zasiahnutí očí vždy vyhľadať lekársku pomoc.

Podmienky skladovania: Výrobok musí byť skladovaný na chránenom mieste tak, aby nedošlo k zhoršeniu jeho vlastností. Nejléoe v pôvodných obaloch na miestach chránených pred klimatickými vplyvmi. Výrobok skladujte oddelene od potravín, krmív. Uchovávajte mimo dosahu detí.